SAIL OUT

De Sail out op de zondag

Na de Blessing of the Sails, was het tijd om het ruime sop te kiezen. Er was vanwege de weersomstandigheden gekozen om de Sail-Out te vervroegen. Een aantal kleinere schepen had in de loop van de dag al er voor gekozen om naar buiten te gaan. In de loop van de middag verschenen de grote tall ships op de rede van Texel om geheel volgens traditie uitgezwaaid te worden door enerzijds het publiek op de dijk en anderzijds door Zr.Ms. Tromp. The tallships races kon gaan beginnen. Den Helder heeft de schepen een paar mooie dagen gegeven.